WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

Zorro. Ljusblå märkning. En hanhund.