WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

Zaza. Orange märkning. En tik.

Jag närmast, min bror Zam bakom

Jag längst fram, min bror Zam bakom