WO-WO kennel. Leonberger

Zola. Gul märkning. En tik.

Jag är närmast . Min bror Zimba finns också med på bilden