WO-WO kennel. Leonberger

                                Bilder på Zack

Zack äter på ben. Men det tar inte så lång tid sedan är det slut.