WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

 

För oss i vår avel är mentaliteten en av de viktigaste frågorna.

 

 

Vi tycker att det är viktigt att framförallt hundar som skall gå i avel, är mental beskrivna antingen med MH eller BPH.

Om en hund har genomgått något av dessa beskrivningar så kan man se hur resultatet blev på SKK´s avelsdata.

 

Mentalitet för Leonberger och Pyreneisk Mastiff. (enligt BPH test.)

Vi är av den uppfattningen att både Pyreneisk Mastiff och Leonberger som raser har en mycket trevlig mentalitet.

Eftersom vi både har Leonberger och Pyreneisk Mastiff, båda stora och ståtliga hundar får vi ofta frågan hur mentaliteten är på dessa båda hundar. Hur skiljer sig den? Nedan här finns svaret på denna fråga som kom upp på Facebook, från en som hade intresse av detta. Här följer svaret som vi då gav.

 

Hej, Spännande fråga. Som vi brukar få. Ibland när jag får frågan ute på stan brukar jag svara - färgen. Vår erfarenhet från Leonberger är ganska stor. Från Pyreneisk Mastiff något mindre. Vi har idag 2 stycken. Ser man hundarna i det vanliga livet springandes ute på gräsmattan eller när vi är ute med dem så har alla en fantastisk mentalitet. Det är svårt att märka skillnad. Går man in djupare och ser på de BPH tester som finns, kan man se vissa skillnader/tendenser. Sedan är frågan vad de innebär i vardagen. Skillnaderna som finns kanske kan förklaras i deras ursprung/användningsområde som ligger kvar i generna. Eftersom Pyreneisk Mastiff är en relativt ovanlig ras i Sverige så vill jag nämna några karaktärsdrag som jag tycker är tydliga. Pyreneiska Mastiffen är social och en stabil hund som inte visar oro eller aggressivitet. Som gärna undersöker vad som händer runt omkring och är vaksam. Och som inte har något jättestort lekintresse.( Bortsett från när de är unga). Rent allmänt kan man nog säga att variationer inom rasen på individnivå är betydligt större än vad genomsnittsvärdena mellan raserna är. Men det viktigaste. Båda raserna har en sund menatalitet. Sedan kan olika individer vara olika. 

Här följer lite mer information i frågan samt de genomsnittsvärden som respektive ras fått på BPH tester. Värdena är de som fanns redovisade den 17/10 2019.

En annan viktig sak att tänka på är att det bara är 19 Pyreneiska Mastiff som värdena är baserade på. Fler är testade men att deras värden inte finns med i totalen beror på att importerade hundar inte redovisas. Och det är 258 Leonberger. Så det kan vara en litet osäker jämförelse. Dessutom så finns det ett ännu större antal Leonberger som är MH testade. Så Leonbergers mentalitet är mycket väl dokumenterade. Och känd som en lugn, trygg och stabil hund, utan oro och agression.

Men Pyreneisk Mastiff är för flertalet en obekant hund med tanke på att antalet hundar är få i sverige. Man räknar med att det finns ca 100 stycken i Sverige. Därför kan det vara intressant  att se på hur deras mentalitet är jämfört med en mer känd stor hund och större ras.  Ett sätt att öka kunskapen om denna enligt vår mening fantastiska ras, vilket vi även tycker att Leonberger är. Vi tycker att Leonberger är en sund och fin ras med god mentalitet. Samtidigt som vi tycker att Pyreneisk Mastiff har samma fina egenskaper. 

Denna jämförelse visar på små skillnader i mentalitet, samt hur fin mentalitet den Pyreneiska Mastiffen har. Ingen rädsla, ingen oro, ingen agressivitet och mycket social. 

Men först lite mer information om denna något okända ras, den Pyreneiska Mastiffen. (Tagit från RAS 2013)

Den genetiska egenskapen med fysisk styrka hos Molosserna var nödvändig, om de skulle
lyckas i sitt arbete med att bekämpa en fiende, antingen det var rovdjur eller plundrare. Det
var också viktigt att hundarna hade nedärvt en genetisk betingad herdefunktion, för att kunna
bistå herden i hans arbete och fridfullt leva med fårflocken och försvara den som sin egen.
Den Pyreneiska Mastiffen är framavlad att skydda sin flock och sitt territorium, den är inte
tränad till att utföra den här funktionen. Den här instinkten avlas det på än idag och är en
viktig del av den Pyreneiska Mastiffens särdrag.
Den här storvuxna flockvaktaren är: Mycket intelligent, pålitlig, mycket aktiv för en så stor
ras, lättränad och försiktig med små barn och de djur den är satt att vakta. Aggressivt beteende
uppträder endast vid fara/hot eller det sker en direkt utmaning.

Pyreneisk Mastiff hade sin historiska kris när varg och björn försvann från Pyrenéerna. Detta
faktum, markerade nästan definitivt, rasens tillbakagång; i verkligheten utrotades den nästan
för alltid. Det spanska inbördeskriget hade just avslutats, ekonomin var dålig. Vi kan lätt
föreställa oss hur svårt det var att behålla de här stora hundarna med stor aptit och inget arbete
att utföra. De goda gamla dagarna, när den Pyreneisk Mastiffen vandrade stolt framför eller
bredvid sin flock, med strupen beskyddad av imponerande halsband; specialgjorda av järn,
med skarpa utstickande taggar, var definitivt över.

Men som tur är har denna fantastiska hund kunnat komma tillbaka, genom ett målmedvetet arbete.

Vi ser framemot att i framtiden kunna få en kull valpar med vår Samba. Under förutsättning att vi finner en lika lämplig hane som Samba är som tik. Nedan finns Sambas BPH test i form av ett spindeldiagram. Samba har även felfria höft och arnbågsleder. HD A samt ED ua (0). Samba har utmärkta utställningsresultat. 

Under nedanstående tabell följer vår tik Sambas BPH test i form av ett spindeldiagram i jämförelse mot medelvärdet för Pyreneisk Mastiff.

BPH  Test  - Jämförelse. Ett högre värde visar på en högre likhet med momentet. 

FP står för främmande person.

NP står för person som närmar sig.

Imponerbeteende. Hunden försöker imponera genom stel kropp, höjd svans och stirrande mot den andra parten. Det kan också inkludera försök att kontrollera och fysiskt mäta sig mot motparten

Moment PM Leonberger   Skillnad          
                   
Hälsningar FP int 2,0 1,9   0,1          
Hälsningar FP tid 2,0 2,0   0,0          
Hälsningar NP int 2,5 2,3   0,2   Lite mer för att hälsa =social  
Hälsningar NP tid 2,6 2,1   0,5          
Undergivenhet 1,0 1,1   -0,1          
Lekintresse egen leksak 1,8 2,7   -0,9          
Lekintresse ny leksak 1,6 2,3   -0,7   Något mindre lekintresse. Andra saker kanske viktigare. Vaksamhet
 
Dragkampsintresse 1,2 1,3   -0,1          
Engagemang mat 2,6 2,4   0,2          
Lekintresse föraren 1,0 1,1   -0,1          
Kontakt vid mat 1,4 1,8   -0,4          
Överaskningsnyfikenhet 1,8 2,0   -0,2          
Skrammelnyfikenhet 1,9 2,3   -0,4   Inte speciellt nyfiken på det som har hänt
Skottaktivitet 1,3 1,8   -0,5   Bryr sig inte speciellt mycket om skott
Undersökning av annat 2,8 2,0   0,8   Intresserad att undersöka omgivningen, vaksamhet
Oro FP 1,1 1,5   -0,4          
Oro NP 1,0 1,6   -0,6          
Avståndstagande FP 1,1 1,2   -0,1          
Avståndstagande NP 1,0 1,2   -0,2          
Förarbundenhet promenad 1,0 1,3   -0,3   Lägre oro alla moment      
Överaskningsoro 1,3 1,8   -0,5          
Skrammeloro 1,0 1,3   -0,3          
Överaskningsflykt 2,3 2,7   -0,4          
Skrammelflyckt 1,4 1,6   -0,2          
Skottosäkerhet 1,1 1,2   -0,1          
Underlagsosäkerhet 1,3 1,4   -0,1          
Hotfullhet NP 1,1 1,5   -0,4  
Mindre hotfull för närmande person
     
Hotfullhet FP 1,0 1,0   0,0    
Off reaktion vid överaskning 1,0 1,0   0,0          
Hotfullhet överaskning 1,2 1,1   0,1          
Imponerbeetende 1,0 1,0   0,0          

 

Nedan stående spindeldiagram på BPH är framförallt för att du skall få en förståelse för hur din egen hund är i relation till övriga i rasen som genomgått samma test.

Sambas BPH jämfört med rasens medelvärde, nedan. För att se på eventuella karaktärsdrag. Även om Pyreneisk mastiff har mycket låga värden på oro så har Samba ännu lägre, samt högre värden på hälsning och på lek. Vi är mycket nöjda med Sambas mentalitet. Utöver detta så kan man få ytterligare mycket mer detaljerad information om man söker på hunden på SKK avelsdata.