WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

Otto gjorde sin BPH Beetende och personlighet Hund den 4/10 2020.

Här är diagrammet från denna beskrivning. Diagramet som finns på SKK avelsdata bygger i sin tur på en mycket stort antal observationer som görs, som även går att se där i sin helhet.

Man kan sammanfatta denna beskrivning med att Otto är social och intresserad av att undersöka vad som händer runt honom, även saker som kanske kan vara lite ovanliga och skrämmande. Och det som kanske är det viktigaste är att han visar ingen oro eller rädsla. Den högra halvan fram till "oro FP" är positiva saker, och här är det mer/bättre än genomsnittet för testade Pyreneiska Mastiff. Den vänstra halvan visar på om en hund är orolig/rädd/hotfull. Här är Ottos sifffror bättre än genomsnittet. Och kan inte bli bättre!  Och då talar vi om en ras som i grunden inte har eller skall ha någon av dessa egenskaper.