WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

FI UCH Mastinero Harry.

I vårt val av avelshane är naturligtvis hälsan en mycket viktig del.

Men även hundens mentalitet, hur väl den fungerar i vardagen lika viktigt. 

Vårt val föll på Harry. Inte enbart på grund av att vi får en inavelsgrad på 0,0 i kombinationen med Samba.

Inte på grund av att Harry precis som Samba har HD A/A och ED 0/0.

Inte på grund av att vi anser att Harry är exteriört mycket fin.

Utan även på grund av att vi fått omdömme om att Harry har en trevlig mentalitet.

För oss är det viktigt att väga samman alla delar och se dess helhet. 

Den som bäst kan beskriva Harry är ägaren. Vi har därför bett Anne Salonen att ge en kort beskrivning Harry.

Pyreneisk Mastiff
 
"Harri was born in my own kennel from combination M.Desirea and M.Ave Caesar. Harri was always gentleman , calm and kind to everyone. He loved kids and our cats. He adapted oneself to other males, never fighted. A dog I miss every day."