WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

 

Denna vår kull med Samba och Laban är planerad sedan många år.

Får vår del som planerar en kull på Pyreneisk Mastiff så ställer det ur vår synvinkel kanske lite extra krav. Med tanke på att det är en ras som är relativt liten i sverige, kanske totalt 90 stycken. Och en ras som det kan finnas svårigheter att finna lämpliga föräldrar i kombination i sverige. Beroende på att avelsbasen i Sverige är så liten. Många hundar har kanske ett för nära släktskap.

Detta i en kombination med andra viktiga faktorer som, hälsa, mentalitet och det rent exteriöra. Men som tur finns det fler i några andra länder. Bland annat i Finland där det beräknas att det finns ca 1500. Många finns också i Spanien som är den Pyreneiska Mastiffens hemland.

När det gäller den genetiska delen så kommer vi inte att tala om den här, men eftersom vi tycker att det är en mycket viktig del så har vi beskrivet det på annan plats på vår hemsida, Länk till  Avel och Genetik.

  

Så här började vår historia med Pyreneisk Mastiff

Under 2015 -2016 planerade vi att ha en kull på Leonberger, men vi hade även börjat att leta efter en annan ras. 

En ras som ville skulle ha ungefär samma storlek och vara en lika mentalt trevlig ras som Leonberger. Vi fann då efter en del letande Pyreneisk Mastiff. Och vi fastnade.

En ras som inte har varit framavlad för att se ut på ett visst sätt utan en ras som funnits under många hundra år med sina bibehållna funktioner. Vakta mot inkräktare, varg och björn i Pyrenerna i Spanien utan att i första hand söka strid utan för att mota bort. En mentalt stabil ras.

 

Som vi tidigare skrivit började vår jakt på Pyreneisk Mastiff för ca 7 år sedan.

Vi fick då kontakt med  Evitagårdens kennel.  Denna kennel hade då planer på en kull med valpar. I det läget och med tanke på att vi skulle få en egen kull med valpar på Leonberger så tackade vi nej. Två år senare fick Evitagårdens en ny kull. Det var då vi fick möjligheten att köpa vår underbara Samba. Och med en trevlig stamtavla.

Nu kom nästa utmaning att finna en lämplig avelshund med Samba för eventuell framtida avel. Vi fann då vår Otto.  Dessa två skulle bland annat ge en mycket låg inavelsgrad, vilket är ett av våra avelsmål. Otto har dessutom en fantastisk mentalitet. Otto är även multichampion. Men vi kommer inte att använda honom i vår avel. Men han är en otroligt trevlig familje medlem och det är minst lika viktigt.

Men under dessa år letade vi även parallellt vidare med att finna en hanhund för en framtida kombination med en tik som vi tänkt att behålla från den planerade kullen melllan Samba och Otto.

Vi fann då vår Laban i form av Farmlands Durango i Finland som uppfyllde våra genetiska krav och en kommande låg inavelsgrad. Tyvärr fick vi inte någon tik från denna kull. Men det viktigaste nu är att Laban och Samba, även de har en mycket bra genetisk kombination.

Vi är glada för den genetiska kombintionen mellan Samba och Laban med 0,2 i inavelsgrad samt med 95 %  i AVK, under 5 generationer.

Extra roligt är att båda är våra egna hundar. En annan sak som är en del av våra avels strategier. Vi vill helst om möjligt ha haft båda sedan de var små. Vi har då under lång tid fått se deras exakta mentalitet. Samtidigt som vi tycker att det är trevligt att valpköparna får möjlighet att på ett enkelt sätt själva kunna träffa båda föräldrarna och bilda sig en egen uppfattning om hur de är.

Sedan har det under åren tillkommit flera. Vi har idag 6 Pyreneiska Mastiffer och vi hoppas snart på minst en till från den kommande valpkullen.

 Så här såg Samba och Laban ut när de var små valpar. Samba 9 veckor och Laban 17 veckor.

 

 

 Pyreneisk Mastiff Samba Pyreneisk Mastiff Laban