WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

Planer för valpkull med Samba och Otto.

Vår målsättning i vår avel är inte att  vi skall uppnå ett minimum krav. Det är högre ställt.

I början på 2021 hoppas vi att vi skall kunna få en

valpkull med Samba och Otto.

Vi föder bara upp en valpkull när vi vill ha egna nya valpar. Vi har planerat att behålla minst en tik och en hanvalp själva. 

Denna kull började vi att planer redan 2014. Vi började att se på möjligheterna att köpa in en Pyreneisk Mastiff. Vi älskar våra Leonberger. Men det skulle vara spännande med en ny ras.

Redan då fanns tanken, finner vi en lämplig tik så börjar vi så, sedan fortsätter vi med att försöka finna en lika lämplig hane. Om man planerar att använda hundarna i avel behöver man tänka på lite mer, än om man vill ha en trevlig sällskapshund. Vår målsättning var klar. Den perfekta kullen! Ingen inavelsgard (0,0) = ny pefekt linje. Perfekta höft och armbågsleder. Och inte minst en perfekt mentalitet. När det gäller inavelsgrad. Över 2,5 under 5 generationer påverkar avelsbasen negativt. Under 2.5 påverkar avelsbasen positivt. Så 0,0 är det absolut bästa under förutsättning att hälsa och mentalitet är den bästa. Tyvärr så föds det upp allt för många kullar med för hög inavelsgrad. Du som valpköpare - håll koll på detta.

Men vid det tillfället fann vi ingen som passade oss. På den tiden tittade vi bara i Sverige. Men vi fick kontakt med en uppfödare här i Sverige, Evitagårdens kennel och Marita. Ett par år senare fick denna uppfödare en kull med valpar, men då hade vi redan planerat för en kull med Leonberger valpar så vi avstod. Men två år senare så fick denna uppfödare en ny kull valpar. Och vi valde ut vår lilla Samba. Hennes kennelnamn är Evitagårdens Samba De La Bellami. Mamman heter Bellami. Vi vill här tacka Marita för att vi fick ta hand om denna underbara hund. Och när Samba nu är ca 2 och ett halvt år (juli 2020) så kan vi bara konstatera att denna underbara Samba även som vuxen, är helt fantastisk. Länk till Sambas BPH beskrivning.

Vi är så nöjda med Samba. Vi liksom alla andra slås av hennes trevliga sätt. Samba är helt underbar, hennes mentalitet är fantastisk. Vi märkte det redan från början och den bilden har bara blivit än starkare. En stabil och stark mentalitet är naturligtvis av största vikt när det gäller så här stora och kraftfulla hundar.

Sedan dess har vi även letat efter en lämplig hanhund för eventuellt kommande avel. Men nu  letade vi även utomlands till viss del. Trots allt är ju uppfödningen i Sverige idag mycket begränsad. Både med tanke på antal valpar som föds men även med tanke på eventuell inavel, att det skulle passa med Samba.

Efter letande, fann vi till slut en hund i Sverige.  Och trots allt så är det ju lite lättare att kolla upp en valp i Sverige,  med den officiella information som finns. Och så här långt ser det bra ut. Nu hoppas vi på Otto. Har vi tur så  kommer denna hund att bli lika bra som Samba.  Vi ville att hunden skulle heta Otto, även i sitt kennelnamn, efter vår första Leonberger som var en fantastisk hund och hette just Otto.

Men uppfödaren ville att alla valpar i kullen skulle ha ett namn  som började på A. Men jag ville att han skulle heta Otto  Det var då som jag började se om det fanns ett lämpligt namn på spanska. Otto är en Pyreneisk Mastiff. Pyreneisk Mastiff är en spansk ras. Aqui Estoy är spanska och betyder på svenska "Här är jag". Så namnet blev  Agui Estoy Otto. Men kallas Otto i dagligt tal. Vi älskar vår lilla Otto. Liten och liten. Han är en stabil kille på 12 månader och väger 69  kilo. Även Otto har liksom Samba en fantastisk trevlig mentalitet. Han vill gärna leka, men han är så lugn och trygg i sig själv. Och passar så väl in i den övriga flocken. På promenader går han lungt och fint så att även vi är förvånade över hur lugn han är.

Både Samba och Otto samspelar perfekt med varandra men även med våra andra 5 Leonberger.

Vad gjorde då att vi tyckte att dessa var en bra grund för vår avel? Ja vi kollade naturligtvis stamtavlor på föräldrarna. Att det såg bra ut med tanke på inavelsgrad, veterinärdata, mentalbeskrivning, färgsättning som vi tycker om samt utställningsmeriter. Vi träffade föräldrarhundarna och försökte skapa oss en egen bild av dessa. Vi undersökte muntligen med andra så gott vi kunde. Det gäller att göra sin läxa. Vissa saker måste man väga samman. Hur tror man att slutkombinationen kommer att bli.

Vi blev mycket nöjda med vad vi kom fram till och är nu stolta ägare till  Samba och Otto.

Så nu till vad vi tycker är viktigt i vår avel.

Att känna sina hundar och deras Mentalitet.

Vi vill äga och ha båda hundarna boende hos oss. Inte bara för att vi älskar hundar eller att det blir lättare för eventuella valpköpare att träffa både mamman och pappan vid kanske flera tillfällen. Nej framför allt för att vi då lär känna våra föräldrarhundarna till 100 %. De bor inne i vårt hus helt fritt alla tillsammans och det innebär sängen, vardagsrums soffan, ja precis där de vill vara. Mentalbeskrivningar är bra, men ger inte en fullständig bild av hunden i alla lägen. Vi vill se hur de bemöter andra människor och djur i sin egen vardag på sitt eget revir. Hur reagerar den tillsammans med alla våra andra stora hundar. Vi brukar ha 7 till 10 hundar hemma. Trots allt ser man och lär mycket mer under ett par år tillsammans än under en test under en timme under speciella former. Men jag tycker att dessa tester är jättebra och jag tycker att alla skall låta sina hundar genomgå dessa för att se hur de reagerar på vissa situationer samt för att se hur snabbt de kan släpa sin oro mm. Men vi vill veta mer om våra avelshundar och inte enbart behöva förlita oss på en enstaka test eller vad andra säger om  sina hundar.

Hälsa, livslängd och ett friskt liv.

Jämte mentaliteten är naturligtvis hälsan och livslängden den viktigaste frågan.

Vem är glad för att ha världens vackraste och friskaste hund om den är mentalt svag? Och inte klarar av att finnas i miljöer med andra människor eller djur.

Vem är glad för att ha världens vackraste hund med en fantastisk mentalitet om den går bort när den är 1 år eller om den kommer att ha stora problem på grund av olika sjukdomar.

Detta är kanske den svåraste saken att hålla koll på. Man kan bara göra sitt bästa och försöka ta reda på så mycket man kan genom officiella kanaler, tala med uppfödare och andra som har koll på rasen. Och i detta fall ser vi en fördel med att kunna köpa våra hundar i Sverige. Det gäller även när man vill se status på höftleder och armbågsleder, allt detta är officiell data och lätt att kolla upp.

Utställningsresultat.

Ja man kan ställa sig frågan om detta är viktigt eller ej. På ett sätt inte. Inom Pyreneisk Mastiff finns inte detta som krav för avel. Men det kan ju vara en trevlig social kontakt att ställa ut sin hund, eller kanske lite trevligt för sitt ego om man får fina utställningsresultat. Under många år ställde vi inte ut våra hundar. När vi köpte vår första Leonberger så ville uppfödaren att vi skulle ställa ut hunden om vi skull köpa den. Vi sa då att då köper vi från någon annan, vi tänker inte ställa ut vår hund. Vi hade inget som helst intresse för att springa runt i en ring. Men så småningom har vi börjat tycka det var lite roligt. Och förra året (2019) var Samba den Pyreneiska Mastiff som deltog på flest officiella utställningar (17 st) i Sverige.

Men vi har inget krav på att våra valpköpare att de skall ställa ut sina hundar. Det är upp till var och en. Sedan skulle det vara roligt om intresset finns eller kanske det skulle dyka upp som det gjorde hos oss.

Men det finns faktiskt en stor poäng med att man ställer ut sin hund framförallt om man skall ha den i avel. För vad domaren tittar på är hur väl överensstämmer hunden med uppställda regler för hunden skall se ut. Storlek, färg, vinklar, rygglinje, hur den rör sig, benstomme med mera. Om domaren tycker att hunden i mycket hög grad överenstämmer med ras standarden så kan den som bäst få Exellent. Och har man då en hund som har fått ett stort antal Exellent från ett stort antal domare så kan man nog utgå från att hunden väl uppfyller kraven på hur den skall se ut.

Hur uppfyller Samba och Otto våra krav.

En förutsättning för att vi skall avla på Samba och Otto är att de uppfyller de krav som vi har på avel. Krav som på flera sätt är högre ställda än de standardkrav som SKK eller PM klubben har idag.

Ett av våra grundläggande krav är låg inavelsgrad. Samba och Otto har 0,0 % i inavelsgrad. Samba har svensk pappa och polsk mamma. Otto har spansk pappa och finsk mamma. 

Höftledsröntgen Samba har inte bara som man säger känd status. Hon har högsta status = A på båda höfter. Och röntgen är gjord vid 18 månaders ålder. Vi tycker det är viktigt att tänka på att stora hundar inte är fädig växta vid 12 månader ålder. Och vi anser att de skall vara det innan röntgen görs.  Även om resultat kan tillgodogöras redan från 12 månader. Men för Leonberger är kravet 18 månader, och Leonberger är i storlek en jämförbar hund. Känd status räcker inte för oss. Den skall naturligt vara bra.

Armbågsleds röntgen. Även här har Samba bästa resultat på båda armbågar. ED (0). Officiellt krav på armbågsleds status finns inte för Pyreneisk Mastiff. Vi tycker att det är jätteviktigt. Pyreneisk Mastiff är en stor och tung hund med hög belastning på sina leder. Dessutom är det så att större delen av sin tyngd belastar framdelen på hunden.

Mentalitet. Samba har genomgått BPH med rastypiska egenskaper. Utmärker sig med ännu mindre oro och ännu större social kompetens än snittet. Diagrammet återfinns på sidan "Mentalitet Pyreneisk Mastiff och Leonberger" längst ner på sidan. Det officiella kravet är att hunden skall vara mentalbeskriven. Vårt krav är att det inte bara skall vara känt, det skall vara perfekt för att vi skall  avla på våra hundar. Vi vill kunna stå för vår avel.

Utställning. Samba har uppnått mycket fina utställningsresultat med Exellent från 14 utställningar, samt 4 CERT samt några BIR och BIM. Detta redan som junior. Samba har inte kunnat ställas i öppen klass än, på grund av att hon inte varit 24 månader innan i mars. Och nu är alla utställningar inställda på grund av Corona krisen. Därför har hon inte kunnat bli svenskt utställnings champion än. För detta krävs det 3 Cert varav ett skall ha tagit efter 24 månader. Och Samba har redan 4 så vi känner oss helt trygga i dettta.

Så då är frågan hur är det med lilla Otto, han är 12 månader.

Så nu gäller det  att kunna pricka av de olika delarna undan för undan.

Inavelns graden är 0.0. Bättre kan det inte bli.

Mentaliteten är enligt oss lika bra på Otto som den som Samba har. Vi förväntar oss ett väl genomförd mentaltest, som vi kommer att genomföra under hösten 2020. (om de finns några på grund av corona virus) Men vi skulle bli mycket förvånade om detta test inte skulle vara lika bra som för Samba. Vi har nu boka in Otto den 4/10 2020.

Utställningsmässigt så tycker vi Otto är fin och välbyggd. Har bara deltagit i ett par valputställningar med mycket bra omdöme. Och nu kan han snart börja ställas officiellt i juniorklass. När han fyllt 9 månader. För tillfället finns inga utställningar på grund av corona krisen. Så vi får se hur det utvecklar sig. Men som vi sagt tidigare, utställnings resultat är inte det viktigaste. En trygg, frisk och stabil hund är det viktigaste, fina utställningsresultat kan ses som ett litet plus.

När det sedan gäller höftleder och armbågar måste vi avvakta. Men båda föräldrarna har mycket bra status. Otto kommer att röntgas i december när han är 17 månader. Naturligtvis både armbågar och höftleder.

Så nu får vi låta alla saker med Otto falla på plats. Samba är redan helt avelsklar så nu håller vi tummarna att allt blir som vi hoppas på med lilla Otto. Idag den 18/7 2020 är Otto ett år. Och han har en helt fantastisk mentalitet.

Om inte allt faller på plats med Otto så får vi överväga att hitta en annan avelshanne som uppfyller våra krav. Men det kommer inte att bli lätt.

Men planerna är att få en valpkull i början på 2021. Vi längtar redan att få se dessa små valpar springa omkring.